Přímý bankovní převod: Můj chybějící výběr

Když provedete výběr přímým bankovním převodem, prostředky jsou obvykle připsány na Váš bankovní účet 3-5 pracovních dnů po schválení Vaší žádosti.

Pokud tato časová lhůta uplynula, zkontrolujte, zda jsou bankovní údaje, které jste zaregistrovali na účtu Stars, správné a aktuální.

Pokud ano, pošlete nám e-mail s naskenovanou kopií nebo snímek obrazovky Vašeho bankovního výpisu, abychom mohli zahájit šetření s naším zpracovatelem plateb.

Ujistěte se, zda jsou tyto podrobnosti viditelné:

  • Všechny transakce od data výběru až do dneška
  • Poslední 4 číslice bankovního účtu
  • Jméno držitele účtu
  • Poštovní adresa banky (u papírového výpisu) nebo URL banky (u online výpisu)

Pokud potřebujete podrobnosti, jak vytvořit snímek obrazovky, podívejte se na tento užitečný odkaz.

Důležité:
Pokud Váš výpis z účtu zobrazuje celé číslo účtu, upravte snímek a před odesláním jej zakryjte. V opačném případě nebudeme moci dokument zpracovat a místo toho jej budeme muset smazat.

Pokud uplynulo 5 pracovních dnů od data, kdy jsme Váš výběr schválili, nebudeme schopni tento problém vyšetřit.

Prohlášení:
Odkazy na webové stránky třetích stran a jejich produkty nabízíme našim hráčům jako pozornost. Nejedná se o propagaci Stars Group a nemáme žádnou odpovědnost za používání těchto produktů nebo webových stránek, které jsou nezávislé na Stars Group. Pamatujte prosím, že veškeré zde zmiňované informace nebo produkty byste měli používat na vlastní riziko a podle Vašeho vlastního zvážení.

Zpětná vazba

Odpověděl tento článek na vaši otázku?

Související články v nápovědě