Časová rezerva a režim nehrající v cash hrách

Pokud před sebou máte během cash hry těžké rozhodnutí, můžete si vyžádat čas navíc na rozmyšlení. Tento čas navíc se odečte z vaší časové rezervy.

Co je časová rezerva?

Časová rezerva je čas navíc, který hráč dostane, aby se mohl rozhodnout. Když hráči začne docházet základní čas na rozhodnutí, objeví se tlačítko „ČAS“. Pokud má hráč v potu peníze a funguje mu připojení k serveru, časová rezerva se aktivuje automaticky. Pokud hráč peníze v potu nemá, musí pro aktivaci časové rezervy sám kliknout na tlačítko „ČAS“.

Funguje to následovně:

  • Každý hráč obdrží časovou rezervu 15 sekund před flopem a 15 sekund po flopu.
  • Za každých 10 hand odehraných u stejného stolu hráč obdrží dalších 5 sekund časové rezervy.
  • Časové rezervy před flopem a po flopu jsou na sobě nezávislé.

Pokud byste například během prvních 8 hand cash hry využili 7 sekund ze své časové rezervy před flopem, zbývalo by vám 8 sekund. Po 10. handě by do vaší časové rezervy přibylo dalších 5 sekund, takže byste celkem měli 13. sekund.

Co s mou časovou rezervou, když dojde ke ztrátě připojení?

Pokud ztratíte spojení, vaše časová rezerva se neaktivuje. Místo toho dostane čas navíc na připojení. Přesný přidělený čas závisí na situaci a může se lišit podle velikosti potu vůči blindům. U potů rovných několika málo blindům můžete dostat jen 30 sekund a u velmi velkých potů to může být až 240 sekund.

Čas se přiděluje tak, aby při důležitějších rozhodnutích měli hráči více času na návrat do hry. Když přidělený čas vyprší, handa odpojeného hráče bude složena.

Co se stane, když spojení ztratím na dlouhou dobu?

Pokud spojení ztratíte na dlouho, systém vás automaticky přepne do režimu nehrající, dokud se znovu nepřipojíte.

Pro režim nehrající v handách existují tři hlavní pravidla:

  • V Hold’emu a Omaze pro 9 hráčů bude nehrající hráč vyřazen po třech příležitostech vložit blindy.
  • U stolu pro 6 hráčů bude nehrající hráč vyřazen po čtyřech příležitostech vložit blindy.
  • Ve hře Stud bude nehrající hráč vyřazen po 20 příležitostech vložit ante.

K takovému vyřazování však dochází jen tehdy, pokud má daná hra čekací listinu a nehrající hráč zabírá místo, o které má zájem někdo jiný.

Zpětná vazba

Odpověděl tento článek na vaši otázku?

Související články v nápovědě