Množství přenesených dat v mobilní aplikaci

Množství odeslaných a přijatých dat z mobilní aplikace závisí na mnoha faktorech. Patří sem počet aktuálně přihlášených hráčů i  to, jak často procházíte lobby (to zvyšuje objem dat). Jakmile jste ve hře, váš objem dat bude průměrně okolo 10 kB stažených dat (download) za minutu a 5 kB nahraných dat (upload). To se může měnit s rychlostí hry. Pokud hrajete hodinu na jednom stole, můžete předpokládat, že použijete méně než 1 MB na download a 500 kB na upload.

Berte na vědomí také to, že kromě naší aplikace mohou i ostatní aplikace stahovat data z internetu, což se též počítá do vašeho případného limitu pro objem dat. Nejběžnější programy, které využívají větší množství dat, jsou GPS a streamování videí či hudby. Poplatky spojené s využitím většího množství objemu dat prosím sledujte ve svém měsíčním vyúčtování, abyste si pohlídali, kolik dat jste na svém zařízení využili. Zde je návod:

Android
  1. Nastavení
  2. Síť a internet
  3. Použití dat
iOS
  1. Otevřete „Nastavení“.
  2. Ťukněte na „Mobilní“ nebo „Mobilní data“.

Toto je nejčastější postup, jak vyhledat spotřebu dat. Postup se však může měnit v závislosti na verzi softwaru vašeho zařízení. Pokud nemůžete najít možnost spotřeby dat, doporučujeme vám podívat se do návodu k vašemu zařízení nebo kontaktovat přímo prodejce.

Někteří operátoři nabízí neomezenou spotřebu mobilních dat. To doporučujeme hráčům na mobilu, kteří mají vysokou spotřebu.

Zpětná vazba

Odpověděl tento článek na vaši otázku?

Související články v nápovědě